Zapraszamy do Fromborka!

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork

Katalog zbiorów „Świat Kopernika”

W 2022 r. Muzeum wydało nową publikację pt. „Świat Kopernika w świetle zabytków ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”. Jest to pierwszy tak obszerny katalog zbiorów Muzeum, który poświęcony został obiektom z czasów Mikołaja Kopernika. Projekt zrealizowaliśmy w ramach zdania „Świat Kopernika – zabytki z czasów M. Kopernika w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”, na który w lipcu 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

We wrześniu 2022 r. pozyskaliśmy także dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pozostałą kwotę potrzebną do realizacji zadania.

Całkowita wartość zadania: 49 639,92 zł
Wartość dofinansowania MKiDN: 31 200 zł
Wartość dofinansowania Samorządu Woj. Warm-Maz.: 18 439,92 zł

Czas realizacji projektu: 02.05.2022 – 30.11.2022

Od samego początku swojego istnienia Muzeum gromadzi zabytki związane z Mikołajem Kopernikiem i epoką, w której żył i działał. Ze względu na znikomą liczbę zachowanych obiektów związanych bezpośrednio z astronomem tym większe znaczenie mają zgromadzone zabytki kultury materialnej z czasów, w których żył. Przypadające na 2023 rok rocznice (550-ta rocznica urodzin i 480-ta śmierci Mikołaja Kopernika) są doskonałą okazją, aby zebrać znajdujące się w różnych kolekcjach Muzeum obiekty związane z epoką Mikołaja Kopernika.

Katalog prezentuje najważniejsze i najbardziej interesujące obiekty z przełomu czasów średniowiecza i renesansu, zabytki datowane zarówno na lata życia Mikołaja Kopernika, te nieco wcześniejsze, późniejsze, jak i kopie, które pozwolą zobrazować epokę, realia i świat, w jakim przyszło żyć Kopernikowi.

„Świat Kopernika” o nakładzie 300 egzemplarzy wydany został drukiem jesienią 2022 r. Katalog dostępny jest także w wersji PDF na naszej stronie internetowej!

Dofinansowano ze środków:
-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
-oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Udostępnij

PROJEKTY

Skip to content