Zapraszamy do Fromborka!

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork

Nowe wyposażenie wystawiennicze

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środkom własnym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego udało nam się zakupić nowe wyposażenie wystawiennicze.

Tytuł projektu:
Zakup wyposażenia wystawienniczego dla potrzeb Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Cel:
Wzrost potencjału turystycznego, uatrakcyjnienie prezentacji treści zasobu muzealnego poprzez modernizację oraz rozszerzenie istniejącej oferty wystawienniczej w kontekście promocji, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Przedmiot:
Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego w celu modernizacji istniejącej oferty kulturalnej oraz wdrożenia nowej oferty kulturalnej, wpisującej się w wachlarz produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia w zakresie:
– nowoczesnych gablot wystawienniczych, spełniających wymagania określone przez MKiDN,
– gabloty holograficznej.

Realizacja zadania umożliwi stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb współczesnego odbiorcy oraz stworzenia nowej oferty – warsztatów kulturowych.

Wartość projektu: 962 015,00 zł
Dofinansowanie RPO: 585 502,95 zł
Dofinansowanie Samorządu Województwa: 266.445 zł

Data realizacji: 30.09.2022 – 31.10.2023

nr projektu: RPWM.06.01.02-28-0039/22

Dofinansowanie pozwoliło nam na zorganizowanie nowej, wymagającej, ale i wyjątkowej wystawy „Od Petita i Godela do współczesności  – kolekcja kopernikanów Oresta Paszkowycza”. Parę słów o wystawie i nowych gablotach w poniższym filmiku.

Udostępnij

PROJEKTY

Skip to content