Zapraszamy do Fromborka!

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork

Digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów muzealnych

Zakończyliśmy prace digitalizacyjne, które były realizowane w ramach zadania „550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika – digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów muzealnych fromborskiego Muzeum”, na które w lipcu 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Kultura Cyfrowa 2022. Także w październiku pozyskaliśmy dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pozostałą kwotę potrzebną do realizacji zadania.

W 2023 r. przypadała 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Celem projektu było zatem wykorzystanie narzędzi cyfrowych do przybliżenia realiów życia w epoce Kopernika na terenie Warmii, zapoznanie szerokiego grona odbiorców z jego historią życia, dokonaniami oraz wzbudzenie refleksji, jak ogromny wpływ miało jego dzieło na obecne czasy. Zadanie przewidywało stworzenie repozytorium cyfrowego zbiorów fromborskiego Muzeum, digitalizację 100 reprezentatywnych muzealnych i bibliotecznych obiektów (obrazów, instrumentów astronomicznych, mebli, grafik, starodruków) pochodzących ze zbiorów muzeum i udostępnienie ich wizerunków cyfrowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Powstałe repozytorium wraz z nowym systemem bazodanowym i dedykowana prezentacji zbiorów online strona pozwoliła na cyfrowe zabezpieczenie cennych zbiorów naszego muzeum i stopniowe udostępnienie ich całości szerokiemu gronu odbiorców.

Digitalizacja-fotografia

Całkowita wartość zadania: 348 532,5 zł
Wartość dofinansowania MKiDN: 144 000 zł
Wartość dofinansowania Samorządu Woj. Warm-Maz. w 2022 r.: 106 000 zł

Czas realizacji projektu: 01.07.2022 – 31.12.2023

Partnerzy projektu: Regionalna Pracownia Digitalizacji, Biblioteka Elbląska

 

Dofinansowano ze środków:
-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
-Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Udostępnij

PROJEKTY

Skip to content