Zapraszamy do Fromborka!

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork

Katalog zbiorów „75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika”

Trwają prace nad katalogiem 75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku realizowanym w ramach zdania „Wydanie katalogu 75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Katalog zbiorów”, na który w lipcu tego roku (2023) otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowita wartość zadania: 59 529,36 zł
Wartość dofinansowania MKiDN: 29 250 zł

Czas realizacji projektu: 01.02.2023–15.12.2023

Wydając w zeszłym roku katalog Świat Kopernika w świetle zabytków ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zainicjowaliśmy pewną serię wydawniczą, w ramach której planujemy przygotowywać kolejne katalogi prezentujące nasze bogate zbiory. W związku z przypadająca w 2023 r. rocznicą 75-lecia Muzeum, a także 550-rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, drugim tomem z planowanej serii będzie przekrojowy katalog wybranych zabytków – tych najcenniejszych i naszym zdaniem najbardziej interesujących. Publikacja będzie zawierać m.in. eseje na temat historii Muzeum, muzealnych kolekcji, tradycji muzealniczych na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku oraz przede wszystkim katalog wybranych, różnoczasowych (XIV-XX w.) zabytków ze zbiorów Muzeum. Katalog zawierał będzie zatem noty dotyczące obiektów z czasów Kopernika, ale także tych późniejszych, upamiętniających tego wielkiego uczonego. Będzie więc także ważną publikacją w kontekście obchodów rocznicowych astronoma.

Wydawnictwo o nakładzie 300 egzemplarzy ukaże się drukiem jeszcze w tym roku, co więcej, będzie także dostępne do pobrania w wersji PDF na naszej stronie internetowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Udostępnij

PROJEKTY

Skip to content