Zapraszamy do Fromborka!

ul. Katedralna  8
14-530 Frombork
Kategorie
PROJEKTY

Nowe wyposażenie sali projekcyjnej planetarium

Projekt: Wymiana wyposażenia sali projekcyjnej planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Dzięki środkom MKiDN unowocześniamy wyposażenie naszego planetarium!

Całkowita wartość zadania: 92 000 zł 

Wartość dofinansowania MKiDN: 80 000 zł

Czas realizacji projektu: 01.09.2023–31.12.2023

W ramach projektu realizujemy zakupy nowego wyposażenia. Najważniejszym zakupem jest nowe nagłośnienie sali projekcyjnej planetarium, które zastąpi wysłużone głośniki. Dzięki realizowanym zakupom wystawa meteorytów w planetarium zostanie zaprezentowana w nowych odpowiednio wyposażonych gablotach zapewniających właściwe warunki dla muzealnej kolekcji „kamieni, które spadły z nieba”. Ponadto zakupy obejmują zestaw komputerowy do opracowywania i tworzenia seansów astronomicznych, oprogramowanie do tego zestawu, laptop, z którego będą odtwarzane nagrane seanse astronomiczne oraz ergonomiczne krzesło dla operatora aparatury projekcyjnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kategorie
PROJEKTY

Katalog zbiorów „75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika”

Trwają prace nad katalogiem 75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku realizowanym w ramach zdania „Wydanie katalogu 75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Katalog zbiorów”, na który w lipcu tego roku (2023) otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowita wartość zadania: 59 529,36 zł
Wartość dofinansowania MKiDN: 29 250 zł

Czas realizacji projektu: 01.02.2023–15.12.2023

Wydając w zeszłym roku katalog Świat Kopernika w świetle zabytków ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zainicjowaliśmy pewną serię wydawniczą, w ramach której planujemy przygotowywać kolejne katalogi prezentujące nasze bogate zbiory. W związku z przypadająca w 2023 r. rocznicą 75-lecia Muzeum, a także 550-rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, drugim tomem z planowanej serii będzie przekrojowy katalog wybranych zabytków – tych najcenniejszych i naszym zdaniem najbardziej interesujących. Publikacja będzie zawierać m.in. eseje na temat historii Muzeum, muzealnych kolekcji, tradycji muzealniczych na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku oraz przede wszystkim katalog wybranych, różnoczasowych (XIV-XX w.) zabytków ze zbiorów Muzeum. Katalog zawierał będzie zatem noty dotyczące obiektów z czasów Kopernika, ale także tych późniejszych, upamiętniających tego wielkiego uczonego. Będzie więc także ważną publikacją w kontekście obchodów rocznicowych astronoma.

Wydawnictwo o nakładzie 300 egzemplarzy ukaże się drukiem jeszcze w tym roku, co więcej, będzie także dostępne do pobrania w wersji PDF na naszej stronie internetowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kategorie
PROJEKTY

Digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów muzealnych

Obecnie w naszym muzeum trwają prace digitalizacyjne, które są realizowane w ramach zadania „550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika – digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów muzealnych fromborskiego Muzeum”, na który w lipcu 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Kultura Cyfrowa 2022. Także w październiku pozyskaliśmy dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pozostałą kwotę potrzebną do realizacji zadania.

W 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Celem projektu jest wykorzystanie narzędzi cyfrowych do przybliżenia realiów życia w epoce Kopernika na terenie Warmii, zapoznanie szerokiego grona odbiorców z jego historią życia, dokonaniami oraz wzbudzenie refleksji, jak ogromny wpływ miało jego dzieło na obecne czasy. Zadanie przewiduje stworzenie repozytorium cyfrowego zbiorów fromborskiego Muzeum, digitalizację 100 reprezentatywnych muzealnych i bibliotecznych obiektów (obrazów, instrumentów astronomicznych, mebli, grafik, starodruków) pochodzących ze zbiorów muzeum i udostępnienie ich wizerunków cyfrowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Powstałe repozytorium wraz z nowym systemem bazodanowym i dedykowana prezentacji zbiorów online strona pozwoli na cyfrowe zabezpieczenie cennych zbiorów naszego muzeum i stopniowe udostępnienie ich całości szerokiemu gronu odbiorców.

Digitalizacja-fotografia

Całkowita wartość zadania: 348 532,5 zł
Wartość dofinansowania MKiDN: 144 000 zł
Wartość dofinansowania Samorządu Woj. Warm-Maz. w 2022 r.: 106 000 zł

Czas realizacji projektu: 01.07.2022 – 31.12.2023

Partnerzy projektu: Regionalna Pracownia Digitalizacji, Biblioteka Elbląska

Dofinansowano ze środków:
-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
-Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kategorie
PROJEKTY

Nowe wyposażenie wystawiennicze

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego udało nam się zakupić nowe wyposażenie wystawiennicze.

Tytuł projektu:
Zakup wyposażenia wystawienniczego dla potrzeb Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Cel:
Wzrost potencjału turystycznego, uatrakcyjnienie prezentacji treści zasobu muzealnego poprzez modernizację oraz rozszerzenie istniejącej oferty wystawienniczej w kontekście promocji, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Przedmiot:
Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego w celu modernizacji istniejącej oferty kulturalnej oraz wdrożenia nowej oferty kulturalnej, wpisującej się w wachlarz produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia w zakresie:
– nowoczesnych gablot wystawienniczych, spełniających wymagania określone przez MKiDN,
– gabloty holograficznej.

Realizacja zadania umożliwi stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb współczesnego odbiorcy oraz stworzenia nowej oferty – warsztatów kulturowych.

Wartość projektu: 770 500 zł netto
Dofinansowanie: 585 502,95 zł

Data realizacji: 30.09.2022 – 31.10.2023

nr projektu: RPWM.06.01.02-28-0039/22

Kategorie
PROJEKTY

Katalog zbiorów „Świat Kopernika”

W 2022 r. Muzeum wydało nową publikację pt. „Świat Kopernika w świetle zabytków ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”. Jest to pierwszy tak obszerny katalog zbiorów Muzeum, który poświęcony został obiektom z czasów Mikołaja Kopernika. Projekt zrealizowaliśmy w ramach zdania „Świat Kopernika – zabytki z czasów M. Kopernika w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”, na który w lipcu 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

We wrześniu 2022 r. pozyskaliśmy także dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pozostałą kwotę potrzebną do realizacji zadania.

Całkowita wartość zadania: 49 639,92 zł
Wartość dofinansowania MKiDN: 31 200 zł
Wartość dofinansowania Samorządu Woj. Warm-Maz.: 18 439,92 zł

Czas realizacji projektu: 02.05.2022 – 30.11.2022

Od samego początku swojego istnienia Muzeum gromadzi zabytki związane z Mikołajem Kopernikiem i epoką, w której żył i działał. Ze względu na znikomą liczbę zachowanych obiektów związanych bezpośrednio z astronomem tym większe znaczenie mają zgromadzone zabytki kultury materialnej z czasów, w których żył. Przypadające na 2023 rok rocznice (550-ta rocznica urodzin i 480-ta śmierci Mikołaja Kopernika) są doskonałą okazją, aby zebrać znajdujące się w różnych kolekcjach Muzeum obiekty związane z epoką Mikołaja Kopernika.

Katalog prezentuje najważniejsze i najbardziej interesujące obiekty z przełomu czasów średniowiecza i renesansu, zabytki datowane zarówno na lata życia Mikołaja Kopernika, te nieco wcześniejsze, późniejsze, jak i kopie, które pozwolą zobrazować epokę, realia i świat, w jakim przyszło żyć Kopernikowi.

„Świat Kopernika” o nakładzie 300 egzemplarzy wydany został drukiem jesienią 2022 r. Katalog dostępny jest także w wersji PDF na naszej stronie internetowej!

Dofinansowano ze środków:
-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
-oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Skip to content